14.Kongre Programı ve Sunumlar

Rejyonal Anestezi Derneği

Kongre Öncesi İleri Düzey Eğitim Kursları
30 Nisan 2015 Perşembe
13:00 – 15:00 KURS1: HASTA KONTROLLÜ AĞRI TEDAVİSİ: KLASİK YAKLAŞIMLAR VE YENİLİKLER Zeynep Eti
13:00 – 15:00 KURS2: ULTRASON EŞLİĞİNDE ÜST EKSTREMİTE BLOKLARI Yavuz Gürkan,
İsmet Topçu,
Gürkan Türker,
Ercan Kurt
15:00 – 17:00 KURS3: SANTRAL BLOKLAR SORULAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Şebnem Atıcı
15:00 – 17:00 KURS4: ALT EKSTREMİTE VE GÖVDE BLOKLARI Yavuz Gürkan,
İsmet Topçu,
Gürkan Türker,
Ercan Kurt
18:30 – 20:00 Akşam Yemeği  
20:00 – 20:30  Açılış Kokteyli  
20:30 – 21:30 Ağrının Gizemi Serdar Erdine
01 Mayıs 2015 Cuma
09:00 – 09:10 AÇILIŞ  Sacit Güleç,
Yavuz Gürkan
  KLASİK BLOKLARA YENİ YAKLAŞIMLAR  
  Oturum Başkanları: Sacit Güleç, Yavuz Gürkan  
09:10 – 09:35 Femoral-fasya iliaka-addüktor kanal-safen blok endikasyonları ve farkları nedir?   İsmet Topçu
09:35 – 10:00 Psoas kompartman bloğu Yavuz Gürkan
10:00 – 10:25 Abdominal cerrahide yeni bloklar Rafael Blanco
10:25 – 10:45 KAHVE ARASI  
  NÖROPATİK AĞRI  
  Oturum Başkanları: Fuat Güldoğuş, Alp Yentür  
10:45 – 11:10 Kanıta dayalı nöropatik ağrı  tedavisi  Sacit Güleç
11:10 – 11:35 Anesteziyolog nöropatik ağrı ve tedavisinin neresinde? Fuat Güldoğuş
11:35 – 12:00 Nöropatik ağrı tedavisinde başarısızlık: nedenleri ve çözümleri Sema Tuncer
12:00 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ  
  PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ  
  Oturum Başkanları: İsmet Topçu, Gürkan Türker  
13:30 – 13:55 Periferik sinir sisteminin histolojisi ve anatomisi İsmet Topçu
13:55 – 14:20 Periferik bloklarda sürekli kateterizasyon etkinlik ve güvenlik nasıl geliştirilir?  Paul Kessler
14:20 – 14:45 Periferik sinir hasarı sorumlu kim, nasıl önlenir?  Şebnem Atıcı
  SANTRAL BLOKLAR VE GÜNCEL ANESTEZİ UYGULAMALARI  
  Oturum Başkanları: Fatma Sarıcaoğlu, Fatiş Altıntaş  
14:45 – 15:10 Toraks cerrahisinde epidural anestezi–hala altın standart mıdır?  Paul Kessler
15:10 – 15:35 CSA ihmal edilen bir teknik mi? Endikasyonlar ve klinik öneriler Gürkan Türker
15:35 – 16:00 Santral bloklar; nadir zannedilen komplikasyonlar  Alp Alptekin
16:00 – 16:20 KAHVE ARASI  
  CERRAHİYE ÖZGÜN ANESTEZİ VE ANALJEZİ YÖNTEMLERİ  
  Oturum Başkanları: Fatma Sarıcaoğlu, Gürkan Türker  
16:20 – 16:45 Meme cerrahisi – pektoral bloklar   Rafael Blanco
16:45 – 17:10 Abdominal cerrahide analjezi yöntemleri  Tarık Purtulluoglu
17:10 – 17:35 Pediatrik olgularda santral ve periferik blok uygulamaları Fatiş Altıntaş
17:35 – 17:45 ARA  
17:45 – 18:45 SÖZEL BİLDİRİLER OTURUMU: Tarık Purtulluğlu, Levent Şahin  
02 Mayıs 2015 Cumartesi
  LOKAL ANESTEZİKLER VE FARMAKOLOJİ  
  Oturum Başkanları: Levent Şahin, Gonca Oğuz  
09:00 – 09:25 Yavaş salınımlı yeni lokal anestezikler –Lipozamol bupivakain Levent Şahin
09:25 – 09:50 Epidural, perinöral ve IV deksamathazon un (adjuvan) etkinliği Fatma Sarıcaoğlu
09:50 – 10:15 LA toksisitesi ve tedavisi Ebru Kelsaka
10:15 – 10:45 KAHVE ARASI  
  AĞRI TEDAVİSİNDE GELİŞMELER  
  Oturum Başkanları: Sacit Güleç, Sema Tuncer  
10:45 – 11:10 Girişimsel ağrı tedavisinde görüntüleme teknikleri ve ultrasonografinin yeri  Taylan Akkaya
11:10 – 11:35 Nöromodülasyonda yeni endikasyonlar İbrahim Aşık
11:35 – 12:00 Nöromodülasyon pahalı bir yöntem mi?  Mert Akbaş
12:00 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ  
  OBSTETRİK ANESTEZİDE REJYONAL ANESTEZİ  
  Oturum Başkanları: Ayten Bilir, Fuat Güldoğuş  
13:30 – 13:55 Sezaryende hangi rejyonal teknik  Ayten Bilir
13:55 – 14:20 Obsterik aciller –kanayan hasta- ve anestezi uygulaması  Handan Birbiçer
14:20 – 14:45 Ağrısız doğumda güncel yaklaşımlar Nurçin Gülhaş
  AKUT AĞRI  
  Oturum Başkanları: Semra Karaman, Zeynep Eti  
14:45 – 15:10 Postoperatif ağrıda ilaç seçimi: Hangisi? Ne zaman? Nasıl?  Semih Küçükgüçlü 
15:10 – 15:35 Etkili postoperatif analjezi uygulayabiliyor muyuz? Zeynep Eti
15:35 – 16:00 Travmada rejyonal anestezi uygulamaları  Kemalettin Koltka
16:00 – 16:20 KAHVE ARASI  
  ZOR ANATOMİ, ZOR HAVAYOLU VE KAHRAMAN ANESTEZİSTİN ÇÖZÜM YOLLARI  
  Oturum Başkanları: Semra Karaman, Kemalettin Koltka  
16:20 – 16:45 Ortopedik zor hastada çözüm yolları – Olgu sunumları  Fatma Sarıcaoğlu
16:45 – 17:10 Obstetrik zor hasta ve çözüm yolları – Olgu sunumları  Semra Karaman
17:10 – 17:35 Yüksek riskli hastada rejyonal anestezi – gerçekten hayat kurtarır mı?  Ercan Kurt
17:35 – 17:45 ARA  
17:45 – 18:45 SÖZEL BİLDİRİLER OTURUMU: Taylan Akkaya, Ebru Kelsaka  
03 Mayıs 2015 Pazar
  ÖZEL DURUMLARDA REJYONAL ANESTEZİ  
  Oturum Başkanları: Ayten Bilir, Ercan Kurt  
09:00 – 09:30 Antikoagulan kullanımı ve rejyonal anestezik pratiği, kılavuzlarda değişen bir şey var mı? Suna Akın Takmaz
09:30 – 10:00 Vasküler cerrahide rejyonal tekniklerin yeri nedir? Zerrin Sungur
10:00 – 10:30 Vertebra cerrahisinde nöroaksiyal bloklar Gürkan Türker
10:30 – 10:50 KAHVE ARASI  
  ÖZEL DURUMLARDA AĞRI TEDAVİSİ  
  Oturum Başkanları: İbrahim Aşık, Ruhiye Reisli  
10:50 – 11:20 Baş boyun kanserlerinde ağrı tedavisi  Gonca Oğuz
11:20 – 11:50 Gebelerde ve emziren annelerde ağrı tedavisi  Alp Yentür
11:50 – 12:20 Çocuklarda analjezik kullanımı  Ferit Pekel
12:20 – 12:30 KAPANIŞ Sacit Güleç,
Yavuz Gürkan