1

DERNEĞİN ADI

REJYONAL ANESTEZİ DERNEĞİDİR.

2

DERNEĞİN MERKEZİ

İstanbul’dur

3

DERNEĞİN AMACI

Ülkemizde rejyonal anestezinin gelişmesini, rejyonal anestezi ile ilgili çalışmaların sürdürülmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Bu amaçla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

Rejyonal anestezi konusunda çalışan hekimleri teşvik eder.
Bu konuda bilimsel toplantılar düzenler, bu konuları tartışır, inceler ve yayınlar.
Rejyonal anestezi konusunda çalışanlar arasında işbirliği kurulmasına yardımcı olur.
Üyelerin haklarını korur ve onları temsil eder.

Aynı amaçlarla kurulmuş uluslar arası teşkilatlarla Bakanlar Kurulundan gerekli izni alarak bilimsel işbirliği kurar.

Derneğin hizmetlerinin yürütülmesinde çalışan kişilere ücret öder.
g. Dernek amaçlarına ulaşabilmek için iktisadi teşekkül oluşturur. Yönetim kurulu iktisadi teşekkülü oluşturmakla yetkilidir. Bunun için yönetmelik yönetim kurulunca çıkartılır.

4

DERNEK KURUCULARI

  1. Prof.Dr.Cemalettin Öner: İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Emekli.
  2. Prof.Dr.Kutay Akpir: İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanı
  3. Prof.Dr.Serdar Erdine: İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı Başkanı
  4. Doç.Dr.Osman Bayındır: Haseki Kardioloji Enstitüsü Anesteziyoloji Şefi
  5. Dr. Ayşen Yücel: İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı
  6. Dr. Nihal Ekmekçi: İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı
  7. Dr. Süleyman Özyalçın: İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı
5

DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes , sürekli veya süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir.
Türk vatandaşı olmayanlar, ancak Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahipseler üye alınabilirler. Derneğin üç türlü üyesi vardır.

Asil üye: Rejyonal Anestezinin doğrudan konusu içerisine giren Anesteziyoloji tıp dallarından uzmanlar üye olabilirler. Bunlar iki kurucu üye veya iki asıl üye tarafından aday gösterilirler. Üyelikleri yönetim kurulunca kabul edilenler gizli oyla ve çoğunlukla seçilirler.
Fahri üye: Derneğin çalışmalarına maddi ve manevi katkıda bulunan üyelerdir. Onur üyesi: Ülkemizde rejyonal anestezi ile ilgili çalışmalarda bulunmuş seçkin bilim adamlarıdır. Onur üyeleri asıl iki üyenin teklifi ve genel kurulun üçte iki çoğunluğu ile seçilirler.