RAD Webinar: Güncel Konular “Major Cerrahilerde Postoperatif Analjezi”

“Major Cerrahilerde Postoperatif Analjezi” konulu webinarımız değerli hocalarımızın katılımı ile başarı ile gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD dan Prof. Dr. Nezih Sertöz ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı EAH’den Prof. Dr. Derya Özkan’ın birlikte yönettiği toplantıda, Akdeniz Üniversitesi Tıp fakültesinden Doç. Dr. Nesil Çoşkun Fırat “Kalça Cerrahisinde Postoperatif Analjezi”, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Can Aksu “Abdominal Cerrahide Postoperatif Analjezi” ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Mete Manici “Toraks Cerrahisinde Postoperatif Analjezi” konularında bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Tüm hocalarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.


Diğer Haberler