Rejyonal Anestezi Derneği Web Sitesi

TARD ve RAD işbirliği ile 3.’sü düzenlenen, ESRA onaylı, Taze Donmuş Kadavra da Rejyonal Anestezi Kursu başarı ile gerçekleştirildi.


  • 24 Aralık 2022 Cumartesi

3rd TARD and RAD Hands on Regional Anesthesia with Fresh Frozen Cadaver Workshop

TARD ve RAD işbirliği ile 3.’sü düzenlenen, ESRA onaylı, Taze Donmuş Kadavra da Rejyonal Anestezi Kursu 48 katılımcı ile başarı ile gerçekleştirildi.

Emeği geçen tüm hocalarımıza ve katılımcılara teşekkür ederiz.