Rejyonal Anestezi Derneği Web Sitesi

Tarihçe


Rejyonal Anestezi Derneği 27 Temmuz 1992 tarihinde, merkezi, İstanbul Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalında kurulmuştur. Kurucu üyeleri arasında yapılan seçimle ilk başkanı Prof. Dr. Serdar Erdine ve genel sekreteri Dr. N. Süleyman Özyalçın olarak belirlenmiştir.

İlk olağan kongresi 9 Nisan 1993 tarihinde yapılmış ve Prof. Dr. Serdar Erdine tekrar dernek başkanı olarak seçilmiştir. Daha sonraki yıllarda dernek başkanlığına sırasıyla Prof. Dr. Işık Aydınlı, Prof. Dr. İbrahim Yegül, Prof. Dr. Serdar Erdine (tekrar), Prof. Dr. Şükran Şahin, Prof. Dr. Yılmaz Göğüş, Prof. Dr. N. Süleyman Özyalçın, Prof. Dr. Fuat Güldoğuş, Prof. Dr. Sacit Güleç, Prof. Dr. Yavuz Gürkan ve Prof. Dr. İsmet Topçu seçilmiştir.

Derneğin ilk ulusal bilimsel kongresi 26 Eylül 1993 tarihinde yapılmıştır. Derneğin ilk bülteni de bu kongrede dağıtılmıştır. Bir dönem bilimsel faaliyetlerini Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongreleri çatısı altında sürdüren Rejyonal Anestezi Derneği, 16-17 Nisan 2020 tarihleri arasında 17. Ulusal Kongresi’ni gerçekleştirecektir.

Derneğimiz ulusal kongreler dışında, bilimsel gelişmeleri aktaran bülten, kitap yayını ve internet yoluyla ülkemizdeki anesteziyologların rejyonal anestezi alanındaki eğitimine katkı sağlamayı hedeflemiştir ve bu alandaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Kongreler içinde ve kongre haricinde bölgesel “Rejyonal Anestezi Eğitici Eğitimi” kurslarında kadavra, maket, canlı mankenler ve operasyon ortamında gerçekleştirilen işlemlerle katılımcı eğitimleri pekiştirilmektedir. Büyük emeklerle hazırlanan bölgesel kursların temel amacı, bu alanda eğiticilerin yetişmesini sağlamaktır.

Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği (ESRA) ile ilişkilerin geliştirilmesi kararı 13 Haziran 1994 tarihli dernek yönetim kurulu toplantısında alınmış ve ESRA ile ilgili olarak derneğimizin gerekli tanıtımları yapması ve ortak çalışmalar düzenlemesi planlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, ülkemizin çeşitli hastanelerinde çalışan 100 den fazla anestezi uzmanının ESRA üyesi olması sağlanmıştır. Bu çalışmaların etkinliği sayesinde çeşitli ESRA bölgesel toplantılarının yanı sıra, 29 Eylül- 2 Ekim 1999 tarihleri arasında 18. ESRA toplantısının ülkemizde, İstanbul’da düzenlenmesi de sağlanmıştır.

Dernekler Yasası gereği 2010 Aralık ayında Derneğimizin ticari ve iktisadi işletmesi kurulmuştur.