GENEL KURUL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Rejyonal Anestezi Derneği 13. Olağan Seçimli Genel Kurulu 24 Nisan 2022 tarihinde, Dernek merkezinde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığına seçilen Prof.Dr. Kamil Toker’in yönetiminde 2019-2022 dönemine ait faaliyet ve denetim raporları Genel Kurul’un görüş ve onayına sunuldu.  RAD Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ibrasının ardından, RAD Tüzük değişikliği ve RAD İktisadi İşletme Yönergesine ait değişiklik önerileri genel kurulun görüş ve onayına sunularak karara bağlandı. 2022-2025 döneminde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu adaylık başvurularının alınmasının ardından yapılan oylama ile yeni yönetim kurulu seçildi. Dilek ve temennilerin ardından rejyonal anestezi derneği genel kurulu tamamlandı. Genel Kurula katılan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

 

2022-2025 Yönetim Kurulu

Yedek

Prof.Dr. Fatma Sarıcaoğlu – Başkan

Doç.Dr. Serkan Tulgar

Prof.Dr. İsmet Topçu – II.Başkan

Dr. Alper Tunga Doğan

Prof.Dr. Alparslan Kuş – Genel Sekreter

Doç.Dr. Banu Kılıçarslan

Prof. Dr. Derya Özkan – Sayman

Doç.Dr. İlker İnce

Doç.Dr. Gözen Öksüz – Üye

Öğr.Gör. DrSehend Debbağ

 

2022-2025 Denetim Kurulu

Yedek

Prof.Dr. Sacit Güleç

Doç.Dr. Can Aksu

Prof.Dr. Ömür Erçelen

Prof.Dr. Murat Sayın

Prof.Dr. Alper Kılıçaraslan

Dr. Kaan Coşarcan

 

 


Diğer Haberler