Rejyonal Anestezi Derneği ve Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği işbirliği ile 5-6 Ekim 2019 tarihinde Ankara TOBB ETÜ Temel Bilimler “2. Taze Donmuş Kadavrada USG eşliğinde uygulamalı Rejyonal Anestezi Kursu”muz yerli ve yabancı eğitmenlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

ESRA “Avrupa Rejyonal Anestezi Demeği” tarafından onaylanmış olan uluslararası katılımlı bu kurs ”European Diploma of Regional Anesthesia” açısından da geçerli bir kadavra kursu olma özelliği ile ayrı bir öneme sahiptir.

Tüm koordinatör ve eğitmenlerimize yoğun emekleri, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği‘ne ve sponsor firmalara destekleri, katılımcılarımıza soru ve yorumlan ile sağladıkları katkılar, TOBB ETÜA Morfoloji Bölümü Temel Bilimler Laboratuvarları’na ev sahipliği için ayrı ayrı teşekkür eder; bu yıl içerisinde yapacağımız ikinci kursta da benzer paylaşımlarda bulunmayı temenni ederiz.


Diğer Haberler